מנעול מגנטי "אמדור"
 
ציר ללא צורך בפינוי "אמדור"
 
תרשים של משקוף "אמדור"